Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2018 20:38, số lượt xem: 121

Hỏi sao lòng nhớ nhau
Mấy năm vẫn một màu
Xa xa khung trời đó
Lòng càng thấy thương đau
Từng đêm mình có nhau
Trò chuyện cho khỏi sầu
Đã mấy năm vẫn gọn
Lời chia sẽ đêm thâu
Ai vẽ trong tim nhau
Ai rót trà đêm thâu
Mình xa nhau đôi bến
Ai mang mình tới nhau
Ai gõ trong lòng đêm
Vọng vọng tiếng đêm hiền
Lời thì thào trong đó
Gửi ai cho tới em