Trời bị rứt mất
tinh hoa:
độ lượng và trong tĩnh
Đất bị rứt mất
tinh hoa:
chín yên lành và nảy nở
Thành phố bị rứt mất
tinh hoa:
sắc màu và ánh sáng
Đường cái bị rứt mất
tinh hoa:
nhanh chóng với liền xa
Đêm với ngày bị rứt mất
tinh hoa:
tính khác biệt giữa hai thứ
Duy chỉ tình yêu kết thêm nữa
tinh hoa:
hy sinh và mộng thắm bao la


Nguồn: Vây giữa tình yêu (thơ), Blaga Dimitrova, Xuân Diệu và Tế Hanh dịch, NXB Văn học, 1968
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)