03/08/2020 19:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiến tranh ở Việt Nam

Tác giả: Blaga Dimitrova - Блага Димитрова

Nước: Bungary
Đăng bởi hongha83 vào 03/11/2018 07:54

 

Bản dịch của Xuân Diệu

Trời bị rứt mất
tinh hoa:
độ lượng và trong tĩnh
Đất bị rứt mất
tinh hoa:
chín yên lành và nảy nở
Thành phố bị rứt mất
tinh hoa:
sắc màu và ánh sáng
Đường cái bị rứt mất
tinh hoa:
nhanh chóng với liền xa
Đêm với ngày bị rứt mất
tinh hoa:
tính khác biệt giữa hai thứ
Duy chỉ tình yêu kết thêm nữa
tinh hoa:
hy sinh và mộng thắm bao la
Nguồn: Vây giữa tình yêu (thơ), Blaga Dimitrova, Xuân Diệu và Tế Hanh dịch, NXB Văn học, 1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Blaga Dimitrova » Chiến tranh ở Việt Nam