Có thể nào những chiếc ra đa
Phát hiện sóng âm thanh của các vì sao sáng
Mà tiếng rên của những người đang sống
Lại chẳng được ai nghe?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)