Có một bà mẹ khóc
Nhưng bà đâu biết rằng
Những dòng nước mắt ấy
Đã vắt kiệt suối nguồn
Đang nuôi cái im lặng
Của cả thế gian này

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)