20/01/2022 16:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có thể nào những chiếc ra đa

Tác giả: Babacar Sall

Nước: Sénégal
Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2008 10:42

 

Bản dịch của Ngô Quân Miện

Có thể nào những chiếc ra đa
Phát hiện sóng âm thanh của các vì sao sáng
Mà tiếng rên của những người đang sống
Lại chẳng được ai nghe?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Babacar Sall » Có thể nào những chiếc ra đa