Thuở tám tuổi trái đào
Tôi thức ngủ giữa rất nhiều truyền thuyết
Truyền thuyết sao mà đẹp:
Trời đất vuông tròn như bánh dày, bánh chưng,
Thế giới mỡ màu, đậm đà như nhân đỗ!

Bà tôi chỉ thích việc đời có hậu
Suốt đời cả tin chuyện thuở Lang Liêu...

Tôi vẫn nghe
Không nỡ lòng cãi lại
Bà còn thọ bao năm, thôi chớ để bà buồn!

Nhưng năm lại chồng năm
Sống gắn bó cùng bà
Có nhiều lúc tôi muốn tin là thật
Muốn tắc lưỡi cho việc đời đơn giản!
Tự ru mình bằng quan điểm ấu thơ
Ưa bám níu mãi niềm tin nguyên thuỷ...

Tôi mất nửa đời để thoát ra truyền thuyết
Tấm bánh mang nhiều suy tưởng hơn xưa!


1979

Bản đăng trên Báo Văn nghệ số Tết 1988:
Bánh chưng, bánh giầy

Thuở tám tuổi trái đào
Tôi thức ngủ giữa rất nhiều truyền thuyết
Truyền thuyết sao mà đẹp
Trời
, đất vuông tròn, như bánh giầy, bánh chưng.
Thế giới thật hài hoà, đậm đà như nhân đỗ!
Bà tôi chỉ thích việc đời có hậu
Suốt đời tôi muốn tin chuyện Lang Liêu.

Tôi vẫn nghe
Không nỡ lòng cãi lại
Bà còn thọ bao lăm, thôi chớ để bà buồn!
Những
năm lại chồng năm
Sống gắn bó cùng bà
Cũng nhiều lúc tôi muốn tin là thật
Cũng nhiều lúc tôi muốn mình đơn giản
Tự ru mình bằng truyền thuyết ấu thơ
Ưa bám níu vào lòng tin nguyên thuỷ.

Đó là bi kịch dai dẳng nhất
Suốt ba mươi năm tôi ở cùng bà
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]