Quýt đã chín rồi
Quýt đầy ánh mặt trời đã chín
Hãy để tôi bước vào lòng quýt
Đem theo tình yêu trĩu nặng của tôi
Quýt đã chín rồi
Vỏ quýt phun ly ti sương nhỏ
Làm suối nguồn vui từ trong đau khổ
Quýt đã chín rồi
Sợi tơ đắng bao bọc từng múi quả
Hãy để tôi vào tận tâm can
Tìm cho mình giấc mộng vỡ tan
Quýt đã chín
Quýt đầy ánh dương nay đã chín vàng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)