15.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 22/04/2019 20:59, số lượt xem: 474

Thế gian một thoáng, hương bay mất
Đất trời vang vọng tiếng hư vô
Trần gian chật chỗ ta liền bỏ
Nhẹ bước tang bồng ngõ chân không

Thánh Chúa tự, Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2019