15.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 07/07/2019 16:59, số lượt xem: 418

Trời xanh như mảnh hồn ai vậy ?
Cứ nhớ nhung hoài một áng mây
Tìm tim còn đập nhưng đâu thấy
Lỡ gửi nơi nào, tình có đây ?

Trời xanh lằng lặng ôm ai đấy ?
Ôm cánh ru buồn chẳng có mây
Trời xanh lằng lặng trông nơi ấy
Sầu đong ? Sao lại cứ vơi đầy ?