15.00
Đăng ngày 21/02/2019 21:30, số lượt xem: 739

Một ánh mắt đâm lòng tôi chảy máu
Một tiếng cười bóp nghẹt mất con tim
Tôi ở đây sao em chẳng đi tìm?
Để mặc tôi như người điên lạc hướng
Tưởng gặp em nhưng lại chẳng gặp em
Vì em đã vô tình có màng xem
Trái tim tôi, kìa đang đỏ máu

Hà Nội, Ngày 22 tháng 8 năm 2018