Về Cần Đước giữa mùa vui,
Chén cơm gạo mới bồi hồi lòng ta.
Cá kèo kho tộ quê nhà,
Gạo Nàng Thơm đãi khách xa thoả tình.

Gạo Chợ Đào của quê mình,
Mặt hàng đặc sản giữ gìn hồn quê.
Ấm lòng ai giữa bộn bề,
Mùi thơm theo mỗi bước về quê xa.