Một bình trà nóng, một tri âm
Một góc sân khuya, một ánh rằm
Một chiếc bánh thơm tình gắn bó
Một chung trà ngọt nghĩa thâm trầm
Một tiếng cười khà hưng phấn trí
Một giọng thơ trầm sảng khoái tâm
Một thú tiêu dao thanh thản nhỉ!
Một bình trà nóng, một tri âm!