Trung thu ngày ấy như mơ
Ngoài sân ngan ngát, quả chờ trăng lên.
Con vui mải phố rước đèn
Nhà mình còn chỉ mình xem chúng mình...

(Thời bao cấp, cả nhà chỉ có một phòng nhỏ)