Mùa hoa ô môi nở
Ai chờ ai cuối đường
Có phải là duyên nợ
Nên xui lòng vấn vương?

Bao năm rồi em nhỉ
Đường hoa hồng gót son?
Bao năm rồi anh nhỉ
Nhen chút tình con con?

Chút tình con ngày ấy
Năm tháng dần phôi pha
Và đường hoa ngày ấy
Gót son ai đã nhoà.

Tôi về qua chốn cũ
Nhặt nhạnh chút tình xưa
Quàng lên vai goá phụ
Hỏi lòng bớt buồn chưa?