Nguyệt quế vườn ai mới nở hoa
Mùi hương ngan ngát khắp gần xa
Cành nhỏ rung rung xanh lá nõn
Hoa xinh thẹn thẹn trắng tay ngà
Chân bước thi nhân vương víu bước
Lối qua tao khách ngẩn ngơ qua
Dẫu mới sơ giao tình đã kết
Sắc hương thanh nhã buộc ràng ta.