Rải hương đi khắp mọi miền,
Mùa sen quê mẹ gợi duyên xuân thì.
Ngập ngừng mỗi bước chân đi,
Hương xưa ren rén thầm thì cố nhân.