Nuột nà sắc trắng ngọc lan,
Búp hoa như ngón tay nàng hái hoa.
Hương theo gió rải gần xa,
Để người ngơ ngẩn vì hoa hay nàng?