Rừng rực đỏ cho không gian bừng sáng
Chút tâm tình sâu lắng giữa hồn hoa
“Trái tim Hawaii” thắp ngọn lửa thiết tha
Gửi lời chúc nhà nhà tràn sức sống.