Cát đằng quyến luyến trên cao,
Dịu dàng, thanh tú lao xao lá cành.
Thõng buông từng chuỗi tím xanh,
Rủ rê nỗi nhớ vây quanh trời chiều.