Cành tơ lá bạc lao rao,
Từng chùm hoa nhỏ xôn xao khoe màu.
Sắc hoa hồng tím ngọt ngào,
Lá cành lay động rì rào tiếng ong.