Bất chợt gặp em hoa cánh bướm
Rung rinh cánh mỏng giữa vườn xuân
Như bao cánh bướm đang chao lượn
Đâu đó mùa xuân đến thật gần.