Lá hồng lớp lớp xôn xao,
Rộn ràng như đám bướm vào dạo chơi.
Hoa vàng năm cánh khoe người,
Quanh năm hoa nở mát tươi sân vườn.