Loài hoa ấn tượng vô cùng,
Lá xanh, lá đỏ ung dung bên rào.
Hoa bé xinh, trắng một màu,
Giữa chùm lá bắc rạt rào tươi duyên.