Bột gạo tráng mỏng mềm dai,
Cuốn nhân đậu ngọt, lai rai sợi dừa.
Từng cuốn thuôn nhỏ, vừa vừa,
Tím, vàng, xanh, trắng... thật ưa mắt nhìn.

Cuốn bánh vừa gọn, vừa xinh,
Xếp đầy trên đĩa mời mình, mời ta.
Béo, bùi, thơm, ngọt... hài hoà,
Rắc mè rang nữa, đúng là bánh ngon!