Ngồi trong quán nhỏ đêm nay,
Gió sông Trà Khúc lay lay hương nồng.
Bánh tròn nướng lửa than hồng,
Quết lớp mắm ruốc mỏng vòng vòng quanh.

Mặt bánh rắc hẹ sẻ xanh,
Khô bò rải lớp, cả hành khô phi.
Cắn vô một miếng tức thì,
Giòn tan, mằn mặn…chẳng chi sánh bằng!