Nếu trong chiến tranh mọi người hy sinh không tiếc máu xương, giành độc lập. Nay hoà bình chúng ta lại mau quên những gì đồng đội ta,cũng như chính bản thân ta cống hiến để hưởng thụ, để ăn chơi phè phởn không lo người dân nghèo đang chạy ăn từng bữa