Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/07/2018 17:03

Trăm năm trong cõi nhà ma
Chữ điên chữ đảo thành ra chữ Thần
Chiêm bao chín bệ mười tầng
Trình tâu sư muội vô ngần hôm nay
Trọng thu quyến gió trang này
Luyến thu chuộng tuyết đầu tay ngón cầm
Đi về châu quận phân vân
Ngõ quanh cây lá lời trân trọng chào
Lênh đênh hải ngoại chốn nào
Mùi hương xa vắng hương màu phôi thai