11.00
5 bài thơ
Tạo ngày 24/07/2018 17:02 bởi tôn tiền tử
Theo nhà văn Phạm Cao Hoàng trong bài viết “Về một tập bản thảo chép tay của Bùi Giáng lưu lạc ở hải ngoại” đăng trên blog cá nhân ngày 25-12-2014, tận dụng những trang giấy còn trống trong một tập thơ của một tác giả ở Sài Gòn xuất bản vào năm 1988, Bùi Giáng đã chép lại những bài thơ của ông. Ông viết chi chít ở bất cứ chỗ nào có thể viết được trong cuốn sách này, được đóng lại bằng một bìa khác, gáy sách đục hai lỗ và khâu lại bằng sợi chỉ màu trắng. Tập bản thảo này được một người bạn của Bùi Giáng là Công Thế Cường mang sang Pháp và sau đó được nhà thơ Phạm Nhuận mang sang Mỹ. Tháng 11-2014, nhà thơ Phạm Nhuận chuyển tập bản thảo này lại cho nhà văn Phạm Cao Hoàng.

Tuy nhiên, vì số lượng bài thơ quá nhiều nên nhà văn Phạm Cao Hoàng chưa kiểm tra được những bài trong bản chép tay này được sáng tác vào năm nào, đã được in hay công bố hay chưa, và cũng mới chỉ công bố một số bài thơ được gom lại ở đây.