15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/07/2018 17:04

Bất nhân là Trẫm bây giờ
Ngày mai mốt bất nghĩa thờ phượng Em
Đi về cổ lục nhìn xem
Phong tình tâm sự trước đèn dầu lu
Mai sau sông biển tít mù
Từ bây giờ tới tạc thù tương lai
Ruộng nương Nương Tử dặm dài
Mừng Xuân tao ngộ di hài Thu Đông
Ngày mai cá sóng phiêu bồng
Ngàn trăng ngậm bóng sương đồng ra đi
Đi về với gió phù du
Mở trang Trí Huệ cho mù sa bay
Chiêm bao hội thoại ngân dài
Ý trong tờ mộng nhớ ngày Việt Nam