Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 17/08/2009 20:47

Năm, mười, mười lăm, hai mươi...
Kiếm nơi nào trốn loài người đi em!


1982

Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ tình, NXB Trẻ, 1989