74.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 18/08/2009 20:47

Năm, mười, mười lăm, hai mươi...
Kiếm nơi nào trốn loài người đi em!


1982

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]