Người ta nói
Đến cuối thiên niên kỷ thứ hai
Trái đất bé nhỏ này sẽ đầy lên đến 6 tỷ người
Nhưng có ai nghĩ thêm
Rằng còn nhiều tỷ người hơn thế nữa đã nằm trong lòng đất
Sự thật này có làm người sống buồn lòng không nhỉ?
Chắc chẳng có gì đâu
Vì không cần điều này. Trái đất cũng đã đủ chuyện buồn khôn xiết
Chia ra cho 6 tỷ con người!


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)