Tôi đã sống lâu hơn Lênin tới 24 năm
Và gấp cả 3 lần tuổi đời Pêtôphi đã sống
Tôi còn ao ước gì?

Cuộc đời như con tàu bí ẩn
Kéo theo con tàu là chiếc sà-lan
Kéo theo sà-lan là phập phồng bè mảng
Tôi đã đến tuổi rời tàu, rời sà-lan, nhảy lên chiếc mảng
Để được phiêu lưu, sống chết bềnh bồng
Nhưng tôi chưa dám...

Tôi cũng đã chứng kiến những đổi thay vĩ đại
Lẽ ra, tôi có thể sống tuyệt vời hơn thế kỷ của mình
Biết bao diệu kỳ xảy ra ngay cạnh đời tôi
Mà tôi chẳng tham gia gì cả!

Tất nhiên, tôi vẫn còn muốn sống
Nói sòng phẳng ra, ai muốn chết làm gì!
Dù đã sống nhiều, vẫn là rất ít
Và điều đáng lo sợ nhất
Là mình không đủ đức tài, không đủ thời gian
Để đạt tới cuộc sống đầy cảm hứng!


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)