Vì tình yêu của anh ẩn ước
Như vì nỗi đau, em chỉ muốn kêu lên
Em trở thành vàng võ, bị động kinh
Em nhọc nhằn lê bước.

Những bài hát mới anh đừng hát
Dối gian bằng bài hát được lâu chăng
Nhưng móng vuốt thì điên cuồng hơn
Như bệnh lao trong lồng ngực.

Để cho máu trong cổ sôi lên
Hãy lên giường cho vội
Để lấy ra cái chết từ trái tim
Cơn say rủa nguyền mãi mãi.