Em phát khùng, ơi chàng trai lạ lẫm
Hôm thứ tư, vào lúc đó, ba giờ
Trên ngón tay của em đeo nhẫn
Đã cắn vào một con nhặng xanh kia.

Em vô tình lấy tay đè trên nó
Và ngỡ rằng con nhặng đã chết đi
Nhưng không ngờ cái ngòi con nhặng đó
Còn sắc hơn cả cọc sợi, không ngờ.

Em khóc vì anh chăng, chàng trai lạ lẫm
Gương mặt anh cười mỉm với em chăng?
Anh hãy nhìn! Trên ngón tay đeo nhẫn
Chiếc nhẫn em bằng phẳng, đẹp vô cùng.