Khi người ta sắp chết
Sẽ thay đổi hình hài
Đôi mắt nhìn, đôi môi
Và nụ cười đều khác.

Tôi để ý điều này khi trở về
Từ đám tang một nhà thơ quá cố.
Rồi thường xuyên kiểm tra từ đó
Và xác nhận điều bí ẩn kia.