15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 30/07/2020 12:11 bởi tôn tiền tử
Anh Đào (1914-?) tên thật là Đào Tiến Đạt, thường gọi là Đắc, sinh tại Hà Nội, xuất thân trong một gia đình Nho giáo nhưng theo Tây học tới đệ nhất trung học Pháp và vào ngành hoả xa năm 1937, sau làm trưởng ga thôn Kép, tỉnh Bắc Giang.

Ông bước vào làng thơ từ năm 1933 với những bài thơ về tình đăng trên các báo Đông Pháp, Ngọ báo, Tiểu thuyết thứ năm, Thời sự, Hà Nội báo, Tiểu thuyết thứ bảy, dưới bút hiệu Đào Tiến Đạt. Từ sau năm 1946 trở lại đây, ông chuyển hướng thơ qua đường lối mới, và dùng bút hiệu mới Anh Đào. Ông còn làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Nhân loại.

Tập thơ đầu của ông là Mấy nét mơ (1939) được bằng khen tặng của nhóm Tự lực văn đoàn. Ngoài ra ông còn có tập Nhân loại được phép xuất bản năm 1950, nhưng chưa cho ấn hành.

 

Tuyển tập chung