Lại soi mình lặng lẽ trước gương
Như ngắm nghía cánh rừng ngoài cửa sổ
Vẫn bàng hoàng như chưa dám nhận ra
Cái nhan sắc sao ngỡ ngàng xa lạ

Bởi lòng buồn đầu bạc ngỡ bạc thêm
Như cánh rừng buổi đẹp trời ngày hạ
Tán lá xanh càng xanh ngời sắc lá
Mà buổi âm u - sao chỉ thấy một màu chì.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)