Từ khi còn là cái chấm nhỏ nhoi
(Cha con bấy giờ cứ đòi mãi không thôi)
Cha mẹ đã nghĩ về con, con gái-
"Tồn tại hay là không tồn tại!"

Bím tóc con giờ yếu ớt mong manh
Kỷ niệm về con lại rất rõ ràng
Hôm nay vẫn đặt trước con câu hỏi:
"Tồn tại hay là không tồn tại?"

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)