Hãy nhìn xem kìa, cái ác
Lộng hành ở khắp mọi nơi –
Nhờ trời, ta không bất tử
Không phải thấy tất trên đời.

Hãy nhìn xem kìa, hoa tím
Rụt rè, bẽn lẽn bao nhiêu –
Nhờ trời, ta không bất tử
Nên không phá tất mọi điều.