Trên bàn, thức ăn đã dọn xong.
Trong nhà hôm nay nhộn nhịp.
Mọi người vây quanh anh phi công
Từ xa về quê nghỉ phép.

Anh phi công mắt xanh, to cao...
Các ông già bảo nhau: Ghê thật,
Nhà anh ta, anh ta vừa vào,
Ai cũng tưởng như trần sa xuống đất.

Còn ngoài sân, các cậu bé chen nhau
Bên chiếc ô tô bụi phủ,
Như người lớn, chúng đăm chiêu gật đầu,
Cũng chắp tay sau lưng, nhìn chăm chú.

Và mỗi cậu, chắc đang nghĩ thầm:
Ðược, rồi xem, bây giờ còn bé,
Nhưng ngày kia mình lớn, sẽ về thăm,
Và cũng đi xe như thế!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)