Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Tung Cuong vào 20/11/2022 04:25

XXI

Стихи на случай сохранились,
Я их имею; вот они:
«Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он.
Нет нужды; прав судьбы закон.
Паду ли я, стрелой пронзенный,
Иль мимо пролетит она,
Всё благо: бдения и сна
Приходит час определенный;
Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход!

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Bài thơ ấy, vừa hay còn lưu lại,
Tôi đang giữ, mời bạn xem qua vậy:
“Ơi mùa Xuân tươi đẹp của tôi ơi
Tháng ngày vàng son biến đâu hết mất rồi?
Ngày mai tới đem về tương lai gì vậy
Tôi căng mắt nhìn mà sao không thấy
Nó ẩn trong bóng tối dầy đặc đêm sâu
Chẳng ai cần. Luật đời luôn đúng như nhau
Tên bắn trúng, tôi gục mau ngã xuống
Hay đạn trượt qua, không hề nao núng
Gì cũng xong. Giờ phút thanh thản với ngủ yên
Rồi đến tìm ta, như nhất định hiển nhiên;
Ôi hạnh phúc ngày âu lo đã đến,
Ôi sung sướng giờ đêm đen đã điểm!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chú thích

9-10.mũi tên hay viên đạn là từ tượng trưng chỉ cái chết.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời