Chỉ thấy gương mặt hồ im phẳng lặng
Muối rơi từ tháp dưỡng bệnh nơi đây
Ngươi hôm nay già nua và lặng lẽ
Trong lòng ngươi điều chi mãi dứt day

Hay thiên dáng của lần đầu say đắm
Vẫn chưa hề li biệt với hồn ngươi
Và ngươi mãi đến muôn đời đính ước
Với bóng hình không quên lãng xa xưa?

Ngươi mời gọi, nàng thể nào cũng tới
Vẫn như xưa thấp thoáng dáng yêu kiều
Nàng thẽ thọt ngọt ngào lời đường mật
Và trải đời to nhỏ những lời yêu


Tháng 6 năm 1909
Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)