Cô chủ quẳng thỏ con
Nằm dưới mưa lạnh run
Thỏ không rời ghế nổi
Vì lông ướt hết trơn!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)