27/11/2020 22:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thỏ con

Tác giả: Agnia Barto - Агния Барто

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2008 20:20

 

Bản dịch của Nguyên Hùng

Cô chủ quẳng thỏ con
Nằm dưới mưa lạnh run
Thỏ không rời ghế nổi
Vì lông ướt hết trơn!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Agnia Barto » Thỏ con