Hai chị ngắm cậu em
Vụng về và bé tí
Chẳng biết cười, mặt xị
Như bực bội điều gì

Trong mơ... bé hắt xì
Hai chị reo hớn hở:
- Ồ lớn rồi đấy nhỉ
Biết hắt hơi giống mình!

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."