Có ảnh trên tạp chí này!
Cả đội ngồi bên đống lửa
Xem bạn Vova kia kìa
Bạn ấy ngồi ngay chính giữa.

Các vận động viên chụp ảnh
Còn mang số trên áo phông
Giữa hàng có ai quen thế
Chính Vova đấy, bạn trông.

Có Vova trong các ảnh
Vệ sinh, ngày lễ, cây thông
trên thuyền, trên sông, vui quá
Và chơi cờ nữa, oách không!

Cả ảnh chung với phi công
Với vận động viên bơi lội
Nhưng chính Vova là ai
Vova làm gì? Bạn hỏi?
Thì đấy, nghề chụp ảnh chung!