Ta lại gặp nhau sau đẵng đẵng ly tan,
được hồi sinh từ mùa đông khốn khó
Ta nắm lấy bàn tay nhau buốt giá
Và đã khóc hoài, khóc mãi hai ta.

Xiềng xích vô hình ta đã vượt qua
Lý trí con người giữ ta trụ vững
Mắt trong mắt ta nhìn nhau xao động
Và đã khóc hoài, khóc mãi hai ta!

Kìa sáng lên rồi trên đám mây đen
Và mặt trời ló ra từ bóng tối;
Ta ngồi dưới rặng liễu buồn- Xuân tới
Và đã khóc hoài, khóc mãi hai ta!


Tên bài thơ do người dịch đặt
Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!