Đúng vậy,
chỉ vẫy nhẹ
Đôi cánh nhung lấp lánh yêu kiều
Là tôi đẹp!
Xin đừng hỏi, từ đâu
tôi đến, rồi về đâu?
Khoảnh khắc này tôi đậu cành hoa
Nhởn nhơ lơi là lả lơ
Là tôi thở.
Hững hờ, đến bao giờ
Mà tôi thở?
Nhấp nháy giờ đây xòe đôi cánh
Tôi bay.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)