Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2009 08:11

Thợ cày máy mồ hôi lưng nhễ nhại
Ôm cả vò nước vối dốc lên tu
Chú bê non mình trải mượt lông tơ
Đứng nghếch mũi bên đồng xem máy chạy

Đội phụ lão trồng cây da sẫm đỏ
Trên đồi xuân theo dõi dưới trời trưa
Xe ủi chồm san phẳng dấu gò xưa
Dưới bánh xích mở ra vùng đất mới

Tổ máy kéo chụm đầu bên buồng lái
Gió thuốc lào còn đút túi quần xanh
Dòng sông trong dẫn nắng chảy rung rinh
Bóng đa mát thả chùng trên bãi cỏ


Nguồn: Đường về quê mẹ, NXB Tác phẩm mới, 1987